Openbare verkopen

Content
Content

Als gevolg van de pandemie, zijn wij helaas niet meer in staat om het publiek toe te laten op onze openbare verkopen. Deze laatste zijn enkel nog toegankelijk via  https://www.drouotonline.com/, per aankooporder of telefonisch.

Praktische informatie om deel te nemen aan de verkoop:

 • Aankooporder: Als u het document van aanvaarding van onze verkoopvoorwaarden heeft ondertekend, dan is het mogelijk om ons een schriftelijk aankooporder voor een of meerdere loten door te sturen. U dient daarvoor contact met ons op te nemen per e-mail (ventespubliques@montdepiete.be) of per fax (02/512 38 93) vóór 11 uur op de dag van de verkoop.
  • Het aankooporder dient in ieder geval het klantnummer, het nummer van het gewenste lot, de korte omschrijving en / of het gewicht te vermelden, evenals het aangeboden bedrag exclusief  de verkoopkosten.
 • Telefoon: Als u het document van aanvaarding van onze verkoopvoorwaarden heeft ondertekend, dan kan u ons vragen u telefonisch te contacteren voor een of meerdere loten. U dient daarvoor contact met ons op te nemen per telefoon (02/512 81 83), per e-mail (ventespubliques@montdepiete.be) of per fax (02/512 38 93) vóór 11 uur op de dag van de verkoop.
  • Deze aanvraag dient in ieder geval het klantennummer, het telefoonnummer waarop u bereikbaar zult zijn, het nummer van het gewenste lot, de korte omschrijving en / of het gewicht te vermelden.
  • De Berg van Barmhartigheid draagt zo goed mogelijk zorg voor uw aankooporders en uw aanvragen om gecontacteerd te worden per telefoon. Onze instelling kan  echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele ontbrekende vermeldingen of problemen met de communicatie. Zo kan de Berg van Barmhartigheid bijvoorbeeld niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten van de koper bij het vermelden van zijn klant of telefoonnummer of zijn e-mailadres
 • Online: Het is tevens mogelijk om deel te nemen aan de verkopen via de site https://www.drouotonline.com/ . U dient zich dan voor 6 uur 's morgens van de dag van de verkoop te registreren via deze website. 
   
 • Vragen over één of meerdere loten: Indien u een vraag heeft over één of meerdere loten, neem dan gerust contact op met een van onze experts op 02/545 77 12.

Voor een inschrijvingsverzoek, stuur ons een e-mail op administration@montdepiete.be

---

IN HET HARTJE VAN BRUSSEL, DIENT DE VERKOOPZAAL VAN DE BERG VAN BARMHARTIGHEID ZICH MEER EN MEER AAN ALS EEN REFERENTIE, VOORAL WAT JUWELEN BETREFT

De Berg van Barmhartigheid organiseert elk jaar in zijn eigen lokalen:

Agenda van de verkopen 2021

 • 30 klassieke verkopen
 • 5 tot 6 uitzonderlijke verkopen

Op het ogenblik zijn meer dan 90% van de per opbod verkochte voorwerpen juwelen of zilverwerk maar er zijn ook meer en meer kunst en siervoorwerpen zoals bijvoorbeeld schilderijen, wijn, bronzen, kristal, enz.
Welk ook de oorsprong is van de verkoop, vrijwillig of niet, de verkoopsboni, dit wil zeggen het verschil tussen de toewijzingsprijs en de aanvangslening vermeerderd met de interesten en de kosten, staat ter beschikking van de klant inpandgever van het voorwerp

ELKE VERKOOP GEORGANISEERD DOOR DE BERG VAN BARMHARTIGHEID GAAT GEPAARD MET DE PUBLICATIE VAN EEN CATALOGUS EN VOORAFGEGAAN DOOR EEN TENTOONSTELLING.

De aanduidingen vermeld op de aanplakbiljetten en etiketten, in de catalogi, aankondigingen, brochures of elk ander geschrift uitgaande de Berg van Bamhartigheid dienen als aanwijzigingen beschouwd te worden die de verantwoordelijkheid van de instelling niet in het gedrang brengen.


De aangestelden van de zaal hebben noch de toelating, noch de bevoegdheid hieromtrent enige waarborg te verschaffen.
Bijgevolg dienen de kopers zelf, voor de verkoop, zich te vergewissen van de aard van de loten en hun materiële staat.
Na de toewijzing worden de risico’s aan de koper overgedragen. De koper zal nochtans pas eigenaar worden na de betaling van de volledige prijs en van de bijhorigheden.


De Berg van Barmhartigheid zet dus onder de best mogelijke voorwaarden alle panden die hem werden toevertrouwd en niet werden vereffend in verkoop alsook alle panden waarvoor de lener vrijwillig de in verkoop-stelling heeft onderschreven.
Daar de inpandgever discreet per brief wordt verwittigd van de komende op de rol plaatsing van zijn pand en de mogelijkheid heeft zijn bezit terug te nemen tot op het laatste ogenblik voor de toewijzing, vestigen wij de aandacht van de klanten die wensen te kopen tijdens onze verkopen op het feit dat loten opgenomen in onze catalogus en voorgesteld tijdens de tentoonstelling niettemin tot op de laatste minuut met inbegrip tijdens de verkoop zelf kunnen teruggenomen worden.

Om deel te nemen aan de verkoop, is het noodzakelijk om je als klant te registreren en de verkoopvoorwaarden te ondertekenen (link). Zodra deze formaliteit is voltooid, zijn er 4 manieren om deel te nemen aan een verkoop:

 • Door U zelf te verplaatsen naar de verkoopzaal (dit is de beste manier om deel te nemen want het laat u toe om beter uw aankoopstrategie aan te passen naar gelang de evolutie van de verkoop).
 • Opbod per telefoon: U laat ons weten per Fax of per E-mail welke loten U interesseren en we bellen U op.
 • Aankooporder: U geeft een vast bod voor een gegeven bedrag waarop u bereid bent een bepaald lot te kopen.
 • Online aanmelden op Drouotonline voldoe aan alle eisen en neem online deel 

Opgelet de aanvragen voor opbod per telefoon en de aankooporders moeten overgemaakt worden ten laatste TWEE UREN voor de aanvang van de verkoop. Het opbieden en de aankooporders moeten trapsgewijs gebeuren :

Het verschudigde saldo moet binnen de drie werkdagen ,die de verkoopdag volgen, betaald worden. We aanvaarden betalingen in contanten (max. 3.000 €), of met een Bancontactkaart of met kredietkaartenVisa of Eurocard en via overschrijvingen op BE74 3701 2367 6707(GKCCBEBB) De prijs van de toewijzing wordt vermeerderd met 20% voor de kosten

De deelname aan de verkoop houdt in dat de koper de verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt.

U kan deze downloaden in word.jpg en pdf.jpg
Fax verkoop: 02/512 38 93 - Mail verkoop : veilingen@bergvanbarmhartigheid.be

 

 

Het aankooporder formulier is beschikbaar in: ​word.jpg​ en ​pdf.jpg