Openbare verkopen

Content
Content

IN HET HARTJE VAN BRUSSEL, DIENT DE VERKOOPZAAL VAN DE BERG VAN BARMHARTIGHEID ZICH MEER EN MEER AAN ALS EEN REFERENTIE, VOORAL WAT JUWELEN BETREFT

De Berg van Barmhartigheid organiseert elk jaar in zijn eigen lokalen:

Agenda van de verkopen 2020

  • 30 klassieke verkopen
  • 5 tot 6 uitzonderlijke verkopen

Op het ogenblik zijn meer dan 90% van de per opbod verkochte voorwerpen juwelen of zilverwerk maar er zijn ook meer en meer kunst en siervoorwerpen zoals bijvoorbeeld schilderijen, wijn, bronzen, kristal, enz.
Welk ook de oorsprong is van de verkoop, vrijwillig of niet, de verkoopsboni, dit wil zeggen het verschil tussen de toewijzingsprijs en de aanvangslening vermeerderd met de interesten en de kosten, staat ter beschikking van de klant inpandgever van het voorwerp

ELKE VERKOOP GEORGANISEERD DOOR DE BERG VAN BARMHARTIGHEID GAAT GEPAARD MET DE PUBLICATIE VAN EEN CATALOGUS EN VOORAFGEGAAN DOOR EEN TENTOONSTELLING.

De aanduidingen vermeld op de aanplakbiljetten en etiketten, in de catalogi, aankondigingen, brochures of elk ander geschrift uitgaande de Berg van Bamhartigheid dienen als aanwijzigingen beschouwd te worden die de verantwoordelijkheid van de instelling niet in het gedrang brengen.


De aangestelden van de zaal hebben noch de toelating, noch de bevoegdheid hieromtrent enige waarborg te verschaffen.
Bijgevolg dienen de kopers zelf, voor de verkoop, zich te vergewissen van de aard van de loten en hun materiële staat.
Na de toewijzing worden de risico’s aan de koper overgedragen. De koper zal nochtans pas eigenaar worden na de betaling van de volledige prijs en van de bijhorigheden.


De Berg van Barmhartigheid zet dus onder de best mogelijke voorwaarden alle panden die hem werden toevertrouwd en niet werden vereffend in verkoop alsook alle panden waarvoor de lener vrijwillig de in verkoop-stelling heeft onderschreven.
Daar de inpandgever discreet per brief wordt verwittigd van de komende op de rol plaatsing van zijn pand en de mogelijkheid heeft zijn bezit terug te nemen tot op het laatste ogenblik voor de toewijzing, vestigen wij de aandacht van de klanten die wensen te kopen tijdens onze verkopen op het feit dat loten opgenomen in onze catalogus en voorgesteld tijdens de tentoonstelling niettemin tot op de laatste minuut met inbegrip tijdens de verkoop zelf kunnen teruggenomen worden.

Er bestaan verschillende manieren om deel te nemen aan een verkoop:

  • door U zelf te verplaatsen naar de verkoopzaal (dit is de beste manier om deel te nemen want het laat u toe om beter uw aankoopstrategie aan te passen naar gelang de evolutie van de verkoop).
  • voor de kopers die gekend zijn door de Berg van Barmhartigheid, en op voorhand ingeschreven zijn.
  • Opbod per telefoon: U laat ons weten per Fax of per E-mail welke loten U interesseren en we bellen U op.
  • Aankooporder: U geeft een vast bod voor een gegeven bedrag waarop u bereid bent een bepaald lot te kopen.
  • Indien er twee aankooporders gelijk zijn zal enkel het eerst binnengekomen in acht genomen worden.

Opgelet de aanvragen voor opbod per telefoon en de aankooporders moeten overgemaakt worden ten laatste EEN UUR voor de aanvang van de verkoop. Het opbieden en de aankooporders moeten trapsgewijs gebeuren :

 

van € tot € Normaal minimum hoger bod €
  €50,00 €2,00
€50,00 €100,00 €5,00
€100,00 €200,00 €10,00
€200,00 €1000,00 €20,00
€1000,00 €2000,00 €50,00
€2000,00 €5000,00 €100,00
€5000,00 €10000,00 €200,00
€10000,00   €500,00

De prijs van de toewijzing wordt vermeerderd met 20% voor de kosten

Het verschudigde saldo moet binnen de drie werkdagen ,die de verkoopdag volgen, betaald worden. We aanvaarden betalingen in contanten (max. 3.000 €), of met een Bancontactkaart of met kredietkaartenVisa of Eurocard en via overschrijvingen op BE 95 0910 0162 2858 (GKCCBEBB)

De deelname aan de verkoop houdt in dat de koper de verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt.

U kan deze downloaden in word.jpg en pdf.jpg
Fax verkoop: 02/512 38 93 - Mail verkoop : veilingen@bergvanbarmhartigheid.be

Het aankooporder formulier is beschikbaar in: ​word.jpg​ en ​pdf.jpg