Leningen op panden

Content
Content

EEN FILMPJE IS BETER DAN EEN LANGE REDEVOERING.

 

Om bij ons te lenen moet u:

 • Meerderjarig of ontvoogd zijn
 • Gedomicilieerd zijn binnen de Europese Unie
 • In het bezit zijn van een identiteitskaart

Er zijn geen andere voorwaarden buiten het feit dat u eigenaar van het pand moet zijn
De Berg van Barmhartigheid stelt u een oplossing voor aan uw financiële problemen door u geld te lenen onder goede voorwaarden. (6,5% jaarlijks)
Om een lening te verkrijgen, moet u zich wenden tot de loketten ‘’verpanding’’ in het bezit van uw identiteitskaart om uw pand te laten schatten. U blijft volledig eigenaar van uw pand. De waarde van uw voorwerpen in openbare verkoop moet een lening van minimum €30kunnen verzekeren.

Wij lenen op:

 • Juwelen en gouden voorwerpen
 • Antieke juwelen
 • Merkhorloges
 • Bronzen
 • Aardewerk
 • Kristal
 • Zilverwerk
 • Schilderijen
 • Luxelederwaren (handtassen)
 • Fietsen in perfecte staat
 • Recent gereedschap (met factuur)
 • Wijn
 • Strips en afgeleide voorwerpen

Wij lenen tussen 50 en 70% van de waarde van het pand in openbare verkoop

Duur van de lening en hoeveel zal me dit kosten?

De leningen worden opgesteld voor een aanvangsduur van 180 dagen, 6,5% jaarlijks
 
Interest wordt berekend per 14 dagen
 
Mogelijkheid om het kapitaal terug te betalen in 6 maandelijkse termijnen
 
Mogelijkheid om de lening te verlengen met verhoging van het tarief (10,5% jaarlijks) voor 180 extra dagen en u kunt dit zo vaak herhalen als u wil
 
U kunt uw pand op elk moment terugnemen, na terugbetaling
 
Bij het deponeren van uw voorwerp, nemen wij 3% van de lening. Wij noemen dit de verpandingsrechten.

 Opgepast! Wees niet te laat!

 

U bent de enige verantwoordelijke om de termijnen gebonden aan uw lening te eerbieden! U riskeert laattijdigheidsinteresten na het overschrijden van de termijn, dit kost 0,5% van het bedrag van uw lening per 15 dagen dat u te laat bent. Boven op uw gewone interesten.

En wanneer u niet betaalt...

Na enkele weken laattijdigheid wordt u een bericht gestuurd u de in verkoopstelling van het voorwerp aankondigend en zijn rol plaatsing binnen de drie weken.

Gegarandeerd

De lening op pand is een dienst van de Berg van Barmhartigheid die we zonder onderbreking bieden sinds 1618.
De Berg van Barmhartigheid heeft in de eerste plaats een sociale rol, zij hangt af van de Stad en het OCMW van Brussel
De verpande voorwerpen worden bewaard in de lokalen van de Berg van Barmhartigheid onder de beste veiligheidsvoorwaarden en zijn verzekerd voor hun in openbare verkoop geschatte waarde.
Zij blijven bovendien gedurende de hele duur van de lening het exclusieve eigendom van de inpandgever behalve wanneer de leningsvoorwaarden niet gerespecteerd worden, dan riskeert uw pand verkocht te worden.

Wat als uw pand verkocht is…

Indien uw pand verkocht wordt, nemen wij het bedrag van uw schuld, de rest is voor u (bijvoorbeeld in 2016, op €2.500.000 verkoopsinkomsten werd €1.300.000 teruggegeven aan de leners). U wordt op de hoogte gebracht van deze bonus. Indien deze binnen de 2 jaar niet opgevraagd wordt, wordt deze het eigendom van de Berg van Barmhartigheid.
 

Expertise:


Onze deskundigen schatten gratis uw voorwerpen en geven u zo veel mogelijk informatie, ook al wenst u niet bij ons te lenen.
Indien u een attest wenst te verkrijgen, een officieel document of andere om uw pand te laten verzekeren bijvoorbeeld, zal u dit €20 kosten.