De stappen van de lening

Content
Content

[ STAP 1 ] Ter plaats komen

 • Breng jouw identiteitskaart (of paspoort) en een of meer voorwerpen waarvan je de eigenaar bent naar een van onze loketten tijdens onze openingsuren (zonder afspraak).

    Aarzel niet om een e-mail te sturen naar ons team van  schatters  (schatters@bergvanbarmhartigheid.be) voordat je het voorwerp bij ons brengt. Zij bevestigen of we het wel of niet aanvaarden als onderpand, en geven je een eerste idee van de waarde van het voorwerp.

  Voor een gedetailleerde lijst van voorwerpen die we aanvaarden, klik hier.

   Voor sommige voorwerpen kunnen ook aanvullende documenten worden gevraagd (aankoopfactuur en/of CITES-certificaat). 

 

 [ STAP 2 ] Expertise

De expertise wordt onmiddellijk uitgevoerd, is gratis en vrijblijvend. Zij wordt uitgevoerd met professionalisme, nauwkeurigheid en onpartijdigheid. Dankzij de bekwaamheid van het personeel en de moderne apparatuur die wordt gebruikt, is de schatting betrouwbaar.

De schatting wordt in alle discretie verricht: het personeel is bij wet gebonden aan het beroepsgeheim (artikelen 458 en 459 van het strafwetboek).

Indien jouw voorwerp niet in aanmerking komt voor een lening of indien het voorgestelde leenbedrag voor jou niet aanvaardbaar is, worden geen kosten aangerekend, en neem je het voorwerp gewoon terug mee.

 

 [ STAP 3 ] De lening (verpanding)

Indien het waardevolle voorwerp in bewaring wordt gegeven, wordt een nominatieve leningovereenkomst voor een aanvankelijke periode van 180 dagen (± 6 maanden) opgesteld tegen een vaste jaarlijkse rentevoet van 6,5 % (JKP) (of 3,25 % over 6 maanden). Je kan bij ons reeds een lening aangaan vanaf 30 €.

 • De geleende som (een percentage van de waarde van het voorwerp dat door onze deskundigen wordt geschat naar gelang van de aard van het voorwerp) wordt onmiddellijk beschikking gesteld, contant of per bankoverschrijving.
   
 • Het verpande voorwerp wordt in de best mogelijke omstandigheden en in volledige veiligheid bewaard gedurende de gehele looptijd van de lening.
   
 • Je blijft de enige eigenaar van het verpande voorwerp tijdens de duur van de lening.

   

 

 [ STAP 4 ]Terugbetaling (terugname van het pand), hernieuwing, verlenging of verkoop

 A. Terugbetaling

→ Het kapitaal en de intresten moeten worden terugbetaald. We bieden jou hierbij een grote flexibiliteit. De rente wordt om de veertien dagen berekend. Je betaalt dus alleen voor de duur van de lening. Hoe sneller je terugbetaalt, hoe lager de rente.

Je hebt verschillende opties:

 Vervroegde aflossing: je kunt jouw eigendom op elk moment terugnemen nadat je jouw lening hebt terugbetaald.

 Aflossingsplan: elke maand een vooraf bepaald bedrag terugbetalen door een afschrijvingsplan op te stellen met onze administratieve dienst.

 Spontane terugbetaling of terugbetaling à la carte: het bedrag terugbetalen wanneer je de kans hebt. En er zijn geen extra administratiekosten voor uw dossier (zolang de termijnen in uw leningscontract worden gerespecteerd).

 Terugbetaling op het einde van de initiële looptijd van de lening (180 dagen) 

 

 B. Verlenging van de lening of hernieuwing

Je kunt jouw lening ook op elk moment hernieuwen of verlengen. 

 • De verlenging wordt uitgevoerd voor nog eens 180 dagen en zo vaak als je wilt, zolang je de rente en de kosten in verband met deze operatie betaalt. Let op: bij de eerste verlenging wordt de vaste jaarlijkse rentevoet met 4% verhoogd. Deze nieuwe vaste jaarlijkse rentevoet van 10,5 % (6,5 % + 4 %) wordt gehandhaafd totdat de lening volledig is terugbetaald.
   
 • De hernieuwing bestaat in een herziening van het geleende bedrag, naar boven of naar beneden, naar gelang het geval. Dit gebeurt enkel in samenspraak met de schatters. Informeer u telefonisch (02/545 77 12) of per mail (schatters@bergvanbarmhartigheid.beof dit in jouw geval mogelijk is. (Verschillende gevallen worden hier in detail toegelicht). 

→ Beide operaties kunnen op afstand worden aangevraagd. De verschillende manieren om uw lening te vernieuwen of te verlengen worden beschreven in de rubriek FAQ

 

 C. De verkoop 

 • Als je uiteindelijk besluit je voorwerp te verkopen, kan het worden opgenomen in één van onze openbare veilingen,  en dit ten minste één maand nadat het in bewaring werd gegeven (neem hiervoor contact op met onze administratie). Als er een verkoopbonus is, is die voor jou.
 • Wanneer je de lening niet kan terugbetalen, zal het pand op een openbare veiling worden verkocht. Je wordt hierover ten minste 30 dagen van tevoren per brief geïnformeerd. Als er een verkoopbonus is, is die voor jou.

In beide gevallen:

 De verkoopkosten bedragen slechts 10% van de verkoopprijs en behoren tot de laagste kosten op de markt..

 De winst (verkoopbonus) staat tot je beschikking zodra de verkoop administratief afgesloten is.

 ONS ALTERNATIEF VOOR TRADITIONELE BANKLENINGEN - HOE WERKT HET?