Heropening van de Berg van Barmhartigheid vanaf dinsdag 5 mei 9u-15u30

Logo default

Beste klanten,

Vanaf dinsdag 5 mei, om 09.00 uur, zal de Berg van Barmhartigheid terug open zijn voor het publiek voor nieuwe pandleningen en de terugname van de panden. Tevens is het vanaf dan mogelijk om de lopende leningen te verlengen. Wij herinneren er u aan dat het tussen 09.00 en 15.30  eveneens mogelijk is om van op afstand  de leningen telefonisch te verlengen op het nummer 02 512 13 85, of via mail op administration@montdepiete.be . Het gebruik van deze mogelijkheid om leningen te verlengen lijkt ons aangewezen om onnodige verplaatsingen te voorkomen en de sociale afstand te garanderen. Om dezelfde reden nodigen wij u uit om in geval van betaling ter plaatse met bankkaart te betalen. Dit om de aanraking met mogelijks besmet cashgeld te vermijden. Om de sociale afstand te garanderen zal de gelijktijdige toegang tot de lokettenzaal beperkt worden tot 6 personen en zal de dienst vaak onderbroken worden om de contactoppervlaktes te ontsmetten.  De interesten en eventuele nalatigheidsinteresten die gedurende de periode van de Covid 19-sluiting niet werden aangerekend zullen terug aangerekend worden vanaf dinsdag 5 mei. Vanaf 5 mei is het eveneens terug mogelijk om telefonisch contact te nemen. Waar mogelijk vragen wij u hier de voorkeur aan te geven. Ook aan de loketten zullen de financiële transacties zoveel mogelijk via elektronische weg gebeuren. Nieuwe panden zullen ontsmet worden vooraleer de schatting kan gebeuren.

Wij realiseren ons dat deze maatregelen beperkingen met zich meebrengen, maar onze enige bezorgdheid hierin  is te waken over de openbare gezondheid.  Zorg goed voor jezelf en de anderen.  De openbare verkopen worden voorlopig niet hernomen.