Aanwerving Directieassistent (niveau B)

Logo default

De Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel is een publieke instelling die sedert meer dan  400 jaar leningen op onderpand aanbiedt. Onze missie bestaat erin om elke meerderjarige persoon die gedomicilieerd is binnen de Europese unie toegang te geven tot een eerlijk, discreet, en soepel krediet dat van weinig voorwaarden afhankelijk is. De Berg van Barmhartigheid biedt dus een alternatief voor de traditionele kredietvormen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website  www.bergvanbarmhartigheid.be  .

Om ons team  te versterken,  zijn we momenteel op zoek naar een m/v                             

Directieassistent (niveau B) 

Belangrijkste taken:

 • Hij/Zij voert gebruikelijke taken van het secretariaat uit : bereidt de dossiers voor, ontvangt de post, ontvangt de bezoekers, filtert en geeft de telefonische oproepen door,…
 • Hij/Zij beantwoordt de ontvangen post en stelt brieven op op vraag van de Directeur generaal.
 • Hij/Zij vertaalt de brieven en de verschillende documenten van het Frans naar het Nederlands en omgekeerd.
 • Hij/Zij werkt faciliterend naar de besluitvorming toe en helpt bij de uitvoering ervan.
 • Hij/Zij beheert de archivering van de documenten van de dienst.
 • Hij/Zij is verantwoordelijk voor de algemene organisatie van het onderhoud, het beheer en het behoud van het patrimonium.
 • Hij/Zij stelt aan de Directeur elke wijziging voor die het werk van de dienst zou kunnen verbeteren.
 • Hij/Zij versterkt de andere teams in geval van nood, met name tijdens de verkopen
 • Hij/Zij organiseert de verschillende vergaderingen van de Directeur generaal en bereidt ze voor: oproepen, voorbereiding van de dossiers, voorbereiding van de zalen, ontvangst van de deelnemers

Belangrijkste vaardigheden:

 • Perfect tweetalig N/F en in staat om brieven en rapporten in deze beide talen op te stellen.
 • Kennis van de Microsoft office tools.
 • Methodisch kunnen werken en het geheel van de taken binnen de opgelegde termijn uitvoeren.
 • In staat de juiste prioriteiten te stellen en snel en kalm te reageren in geval van een onverwacht voorval.
 • Professioneel en empathisch bij het (telefonisch) onthaal.
 • Respecteert de confidentialiteit van de toevertrouwde informatie.
 • Teamplayer die op een constructieve manier kan samenwerken.

Andere toegangsvoorwaarden

 • Diploma van hoger onderwijs korte type (secretariaat, beheer van het personeel, management, human ressources..) met 5 jaar ervaring in secretariaat.
 • Uittreksel uit het strafregister
 • Een taal attest – elementair niveau – van Selor kunnen voorleggen of een basiskennis van de tweede landstaal bezitten en zich ertoe verbinden om dit attest binnen de twee jaar na de indiensttreding te behalen.

Aanwervingsprocedure  

De kandidaten die op basis van hun profiel in aanmerking komen zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een examen dat begin november georganiseerd zal worden bij de Berg van Barmhartigheid. Na validatie en goedkeuring van de resultaten door de Raad van Bestuur wordt aan de kandidaat die het beste resultaat haalde een arbeidsovereenkomst aangeboden. De andere kandidaten die eveneens slaagden zullen – mits hun toestemming- in een wervingsreserve worden geplaatst die gedurende 1 jaar geldig is.

Geïnteresseerd?

Indien deze functie bij een gerenommeerde publieke instelling u interesseert, stuur dan uw CV en motivatiebrief naar onze personeelsverantwoordelijke, hetzij per mail naar jan.declercq@bergvanbarmhartigheid.be, hetzij per brief naar de Berg van Barmhartigheid, Sint Gisleinstraat 21, 1000 Brussel.