Leningen

Content
Content

In deze turbulente tijden kan de Berg van Barmhartigheid het antwoord zijn. De Openbare Kas van lening blijft open van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 15u30.

Om ons ALLEMAAL te beschermen, zijn de volgende maatregelen genomen

 • Het dragen van een mond- en neusmasker is verplicht
 • Grondmarkering helpt u sociale afstand te respecteren Hydro-alcoholische gel staat tot uw beschikking
 • De voorwerpen die nauwkeurig moeten worden onderzocht, worden vóór expertise gedesinfecteerd
 • Maximaal ACHT klanten tegelijk in de lokettenruimte

Voor het beheer van lopende leningen en het betalen van rente is het niet nodig om ter plaatse te komen.

 1. Tel. 02 512 13 85 of stuur een e-mail naar administration@montdepiete.be om te weten wat u moet betalen (vergeet niet de datum van de voorgenomen betaling te vermelden).
 2. Betaal het bedrag op de datum die we geven en alles is in orde.

Laten we dit virus onder controle houden voordat het ons doodt.

Content

Hoe verpanden of verkopen bij de Berg van Barmhartigheid?

 

De Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel biedt u een oplossing voor uw financiële problemen door u geld te lenen onder goede voorwaarden. (6,5% per jaar)

Al wat u hoeft te doen om een lening te krijgen  is u aanmelden aan het loket “verpanding” met een identiteitsdocument om uw voorwerp te schatten. Deze blijft uw eigendom! De waarde van de voorwerpen in de openbare verkoop moet ten minste een lening van 30 euro garanderen.

De duur van de lening en hoeveel kost het je?

 • Leningen hebben een initiële looptijd van 180 dagen met 6,5% jaarlijks.
 • De rente wordt berekend op veertien dagen.
 • Mogelijkheid om terug te betalen in 6 maandelijkse termijnen.
 • Mogelijkheid om de lening te verlengen met renteverhoging (10,5% jaarlijks) voor 180 dagen en dit zo vaak als je wilt.
 • U kan uw voorwerp op elk gewenst moment terugnemen, na terugbetaling.
 • Bij de verpanding van uw voorwerp nemen we 3% van de lening. We noemen deze dossier kosten.

Onze diensten:

Verpanding ;

 • Verpanding: Deponeren van een voorwerp na schatting
 • Gratis expertise: Onze experts schatten uw voorwerp(en) en geven u een verbale schatting
 • Splitsen van een pand: Een deel van een pand terugnemen
 • Herwaardering: Onze experts onderzoeken uw reeds betrokken object opnieuw
 • Betaalde expertise: Onze experts evalueren uw voorwerp(en) en geven u een certificaat
 • Verkoop: Onze experts schatten uw voorwerp en plaatsen hem in onze verkoop

Kassa :

 • Betaling van een transactie bij de verpanding
 • Contractverlenging: Betaal rente en geef 6 maanden terug
 • Contracthernieuwing: Betaal de rente en een deel van het kapitaal en u vernieuwt uw contract voor 180 dagen
 • Berekening: Het bedrag van een of meer toezeggingen berekenen op de gewenste datum
 • 6 maandelijkse terugbetaling: Terugbetaling van een belofte in 6 maanden door overdracht

Terugname:

 • Betaal voor de terugname van 1 of meerdere panden. Na het terugbetalen van uw intresten en kapitaal bij de kassa en het ontvangen van het document "terugname pand" kan u uw panden terughalen aan het loket terugname.

Als u via overschrijving hebt betaald, VERGEET uw document NIET aan te vragen bij de kassa.

OM BIJ ONS TE LENEN MOET U:

 • Meerderjarig of ontvoogd zijn
 • Gedomicilieerd zijn binnen de Europese Unie
 • In het bezit zijn van een identiteitskaart
 • Eigenaar van het pand zijn.

Wij lenen tussen 50 en 70% van de waarde van het pand in openbare verkoop

WIJ LENEN OP:

Content