Aanvaarde panden

Content
Content

Wij lenen tussen 50 en 70% van de waarde van het pand in openbare verkoop

EXPERTISE:

Onze deskundigen schatten gratis uw voorwerpen en geven u zo veel mogelijk informatie, ook al wenst u niet bij ons te lenen.
Indien u een attest wenst te verkrijgen, een officieel document of andere om uw pand te laten verzekeren bijvoorbeeld, zal u dit €20 kosten.

Wij lenen op:

    Juwelen
    gouden voorwerpen
    Antieke juwelen
    Merkhorloges
    Bronzen
    Aardewerk
    Kristal
    Zilverwerk
    Schilderijen
    Luxelederwaren (handtassen)
    Fietsen in perfecte staat
    Recent gereedschap (met factuur)
    Wijn
    Strips en afgeleide voorwerpen

DUUR VAN DE LENING EN HOEVEEL ZAL U DAT KOSTEN?

Duur van de lening en hoeveel zal me dit kosten?

De leningen worden opgesteld voor een aanvangsduur van 180 dagen, 6,5% jaarlijks
 
Interest wordt berekend per 14 dagen
 
Mogelijkheid om het kapitaal terug te betalen in 6 maandelijkse termijnen
 
Mogelijkheid om de lening te verlengen met verhoging van het tarief (10,5% jaarlijks) voor 180 extra dagen en u kunt dit zo vaak herhalen als u wil
 
U kunt uw pand op elk moment terugnemen, na terugbetaling

Bij het deponeren van uw voorwerp, nemen wij 3% van de lening. Wij noemen dit de verpandingsrechten.

OPGEPAST! WEES NIET TE LAAT!

U bent de enige verantwoordelijke om de termijnen gebonden aan uw lening te eerbieden! U riskeert laattijdigheidsinteresten na het overschrijden van de termijn, dit kost 0,5% van het bedrag van uw lening per 15 dagen dat u te laat bent. Boven op uw gewone interesten.

EN WANNEER U NIET BETAALD...DE VERKOOP:

Na enkele weken laattijdigheid wordt u een bericht gestuurd u de in verkoopstelling van het voorwerp aankondigend en zijn rol plaatsing binnen de drie weken.

VERKOOP VOOR TERMIJN:

U kan op elk moment vragen om uw pand te verkopen in onze verkoopzaal bij onze experts

De verkoop van uw pand in openbare verkoop kost 10% van de toewijzingsprijs.
Als uw pand al in onderpand was, ontvangt u de bonus minus rente en kapitaal.


GEWAARBORGD:


De lening op pand is een dienst van de Berg van Barmhartigheid die we zonder onderbreking bieden sinds 1618.
De Berg van Barmhartigheid heeft in de eerste plaats een sociale rol, zij hangt af van de Stad en het OCMW van Brussel
De verpande voorwerpen worden bewaard in de lokalen van de Berg van Barmhartigheid onder de beste veiligheidsvoorwaarden en zijn verzekerd voor hun in openbare verkoop geschatte waarde.
Zij blijven bovendien gedurende de hele duur van de lening het exclusieve eigendom van de inpandgever behalve wanneer de leningsvoorwaarden niet gerespecteerd worden, dan riskeert uw pand verkocht te worden.

WAT ALS UW PAND VERKOCHT IS:

Indien uw pand verkocht wordt, nemen wij het bedrag van uw schuld, de rest is voor u (bijvoorbeeld in 2016, op €2.500.000 verkoopsinkomsten werd €1.300.000 teruggegeven aan de leners). U wordt op de hoogte gebracht van deze bonus. Indien deze binnen de 2 jaar niet opgevraagd wordt, wordt deze het eigendom van de Berg van Barmhartigheid.

Betaal uw schuld terug in 6 maandelijkse bankoverschrijving ...? Het is mogelijk!

U kan het gedurende 28 dagen na de verpanding, de verlenging
of de vernieuwing aanvragen.
Wenst u hem daarna toch aan te vragen dan kan dat mits de betaling van de interest

Deze service kost u 2,5 €.
Hiervoor krijg je:

Een terugbetalingsplan per pand
Zes overschrijvingsformulieren

HET VOORDEEL!

Het terugbetaalde bedrag neemt elke maand af.
(Het terugbetaalde kapitaal is elke maand hetzelfde.
maar de rente is maandelijks
kapitaal vernieuwd en dat betaal je
minder interesse.)

AANDACHT:

De datum op de termijnen moet in de opgegeven volgorde worden betaald
en uitgevoerd op de opgegeven datum.

Het niet naleven van het bovenstaande maakt het plan ongeldig.