De speciale verkoop van 12 juni wordt geannuleerd

Logo default

Gegeven de huidige omstandigheden, zien wij ons jammer genoeg genoodzaakt om de speciale verkoop van 12 juni te annuleren. De volgende speciale verkoop zal plaatsvinden op 18 september. Wij hopen er u allen talrijk terug te mogen ontmoeten. In afwachting daarvan blijven  de gewone verkopen van 25 mei, 1 en 8 juni doorgaan. Deze zijn enkel toegankelijk online via https://www.drouotonline.com/, via aankooporder, of via telefonisch contact (02/512 81 83).