ADMINISTRATIEF ASSISTENT (niveau C)

Logo default

WIJ WERVEN AAN

De Berg van Barmhartigheid is een publieke instelling die afhangt van de Stad Brussel en die sinds 400 jaar leningen op onderpand aanbiedt. Onze missie bestaat erin om elke meerderjarige persoon met domicilie binnen de Europese unie toegang te geven tot een eerlijk, discreet, en soepel krediet dat van weinig voorwaarden afhankelijk is. De Berg van Barmhartigheid biedt dus een alternatief voor de traditionele kredietvormen. Voor meer informatie over de aanvaarde panden en de werking van het instituut verwijzen wij u naar onze website www.bergvanbarmhartigheid.be.

Om ons administratieve teams te versterken die verantwoordelijk zijn voor de correcte ontvangst van de klanten, het betalen van de leningen en het innen van de terugbetalingen van de kapitalen en de interesten evenals voor de correcte administratieve voorbereiding en afhandeling van de openbare verkopen zijn wij momenteel op zoek naar een m/v:

ADMINISTRATIEF ASSISTENT  (niveau C)

Belangrijkste taken

 • De klanten, zowel telefonisch als aan het loket te woord staan en hen op een vlotte en correcte manier bedienen.
 • De inhoud van de kassa’s nakijken bij opening en sluiting en de leningen betalen.
 • De verkoopkosten ontvangen, bonussen betalen en tekorten invorderen.
 • De financiële verrichtingen die verbonden zijn aan de verlenging en vernieuwing van de leningen correct uitvoeren.
 • In geval van inlossing de overeenkomst tussen het verpande voorwerp en het teruggegeven voorwerp nakijken.
 • Simulaties geven op vraag van de klanten.
 • Voorbereiden, deelnemen en opvolgen van de openbare verkoop. Dit behelst onder andere het helpen opmaken van de catalogi, het beheren van het klantenbestand, het administratief opvolgen van de verkoop, het innen van de verkoopsprijzen aan de kassa’s enz...
 • Constructief samenwerken met de andere diensten

Belangrijkste vaardigheden

 • Luistervaardig en communicatief, respectvol en hoffelijk in alle communicatie met de klanten ongeacht wie hij of zij is.
 • Begripvol voor de vragen van de klanten en in staat er een efficiënt gevolg aan te geven.
 • Een goede samenwerking met de collega’s kunnen onderhouden en bijdragen tot een aangename werkomgeving.
 • Stipt en nauwgezet te werk gaan om administratieve fouten en kassaverschillen te vermijden.

Andere toegangsvoorwaarden

 • Minstens een diploma hoger middelbaar onderwijs bezitten met idealiter minstens een drietal jaar ervaring in het klantencontact.
 • Uittreksel uit het strafregister (vroeger bewijs van goed gedrag en zeden).
 • Een taal attest – elementair niveau – van SELOR kunnen voorleggen of een basiskennis van de tweede landstaal bezitten en zich ertoe verbinden om dit attest binnen de twee jaar na de indiensttreding te behalen.

Aanwervingsprocedure

De kandidaten die op basis van hun profiel in aanmerking komen zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een examen dat in de loop van januari georganiseerd zal worden bij de Berg van Barmhartigheid. Na validatie en goedkeuring van de resultaten door de Raad van Bestuur wordt aan de kandidaat die het beste resultaat haalde een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden. De andere kandidaten die eveneens slaagden zullen - mits zij hierin toestemmen - in een wervingsreserve worden geplaatst die gedurende 1 jaar geldig is.

Geïnteresseerd?

Indien deze functie bij een gerenommeerde publieke instelling u interesseert, stuur dan vandaag nog uw CV en motivatiebrief naar onze personeelsverantwoordelijke, hetzij per mail naar jan.declercq@bergvanbarmhartigheid.be, hetzij per brief naar de Berg van Barmhartigheid, Sint-Gisleinstraat 21, 1000 Brussel.