Openbare verkopen

Content
Content

In het hartje van Brussel, dient de verkoopzaal van de Berg Van Barmhartigheid zich meer en meer aan als een referentie, vooral wat juwelen betreft.

marteau.gif

De Berg van Barmhartigheid organiseert elk jaar in zijn eigen lokalen

 • 28 tot 30 gewone en thematische verkopen
 • 4 tot 5 uitzonderlijke verkopen

 

KALENDER

Downloald de kalender van de verkopen 2023

Op het ogenblik zijn meer dan 90% van de per opbod verkochte voorwerpen juwelen of zilverwerk maar er zijn ook meer en meer kunst en siervoorwerpen zoals bijvoorbeeld schilderijen, wijn, bronzen, kristal, enz.
Welk ook de oorsprong is van de verkoop, vrijwillig of niet, de verkoopsboni, dit wil zeggen het verschil tussen de toewijzingsprijs en de aanvangslening vermeerderd met de interesten en de kosten, staat ter beschikking van de klant inpandgever van het voorwerp

ELKE VERKOOP GEORGANISEERD DOOR DE BERG VAN BARMHARTIGHEID GAAT GEPAARD MET DE PUBLICATIE VAN EEN CATALOGUS EN VOORAFGEGAAN DOOR EEN TENTOONSTELLING.

De aanduidingen vermeld op de aanplakbiljetten en etiketten, in de catalogi, aankondigingen, brochures of elk ander geschrift uitgaande de Berg van Bamhartigheid dienen als aanwijzigingen beschouwd te worden die de verantwoordelijkheid van de instelling niet in het gedrang brengen.


De aangestelden van de zaal hebben noch de toelating, noch de bevoegdheid hieromtrent enige waarborg te verschaffen.
Bijgevolg dienen de kopers zelf, voor de verkoop, zich te vergewissen van de aard van de loten en hun materiële staat.
Na de toewijzing worden de risico’s aan de koper overgedragen. De koper zal nochtans pas eigenaar worden na de betaling van de volledige prijs en van de bijhorigheden.


De Berg van Barmhartigheid zet dus onder de best mogelijke voorwaarden alle panden die hem werden toevertrouwd en niet werden vereffend in verkoop alsook alle panden waarvoor de lener vrijwillig de in verkoop-stelling heeft onderschreven.
Daar de inpandgever discreet per brief wordt verwittigd van de komende op de rol plaatsing van zijn pand en de mogelijkheid heeft zijn bezit terug te nemen tot op het laatste ogenblik voor de toewijzing, vestigen wij de aandacht van de klanten die wensen te kopen tijdens onze verkopen op het feit dat loten opgenomen in onze catalogus en voorgesteld tijdens de tentoonstelling niettemin tot op de laatste minuut met inbegrip tijdens de verkoop zelf kunnen teruggenomen worden.

 

OM DEEL TE NEMEN AAN DE VERKOOP

Om deel te nemen aan de verkoop, is het noodzakelijk om je als klant te registreren en de verkoopvoorwaarden te ondertekenen (link) en ons de nodige documenten te bezorgen. Zodra deze formaliteit achter de rug is, zijn er 4 manieren om deel te nemen aan een verkoop en mee te bieden:

 • In de veilingzaal: Dit is de beste manier om deel te nemen, want het laat u toe om beter uw aankoopstrategie aan te passen naar gelang de evolutie van de verkoop. Opgelet, de toegangsmodaliteiten variëren naar gelang het type verkoop. U kan steeds alle informatie in verband met COVID-19-maatregelen hier terugvinden.
   
 • Aankooporder: Het is mogelijk om ons een schriftelijk aankooporder voor een of meerdere loten door te sturen (het formulier is hier beschikbaar). Dit kan ter plaatse of door met ons contact op te nemen per e-mail (veilingen@bergvanbarmhartigheid.be) vóór 11 u 30 op de dag van de verkoop.
  • Het aankooporder dient in ieder geval het klantnummer, het nummer van het gewenste lot, de korte omschrijving en/of het gewicht te vermelden, evenals het aangeboden bedrag exclusief de verkoopkosten.
  • Opgelet: bij staking van stemmen tussen twee aankooporders wordt de aankooporder in aanmerking genomen die het eerst werd ontvangen.
    
 • Telefoon: Het is mogelijk om te vragen  opgebeld te worden voor de verkoop van één of meerdere loten. Dit kan ter plaatse, per telefoon (02/512 81 83) of per e-mail (veilingen@bergvanbarmhartigheid.be) vóór 11 u 30 op de dag van de verkoop.
  • Deze aanvraag dient in ieder geval het klantennummer, het telefoonnummer waarop u bereikbaar zult zijn, het nummer van het gewenste lot, de korte omschrijving en / of het gewicht te vermelden.
    
 • Online: Thematische en speciale verkopen worden ook gehouden via de site Drouot.com. Vergeet niet om u van tevoren te registeren (uiterlijk 24 uur voor de verkoop).


Opmerking : De Berg van Barmhartigheid draagt zo goed mogelijk zorg voor uw aankooporders en uw aanvragen om gecontacteerd te worden per telefoon. Onze instelling kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele ontbrekende vermeldingen of problemen met de communicatie. Zo kan de Berg van Barmhartigheid bijvoorbeeld niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten van de koper bij het vermelden van zijn klant of telefoonnummer of zijn e-mailadres
 

VRAGEN OVER ÉÉN OF MEERDERE LOTEN

Indien u een vraag heeft over één of meerdere loten, neem dan gerust contact op met één van onze experts op 02/545 77 12.

 

REGISTEREN ASL KLANT

De deelname aan de verkoop houdt in dat de koper de verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt:  ​word.jpg​  et  ​

Het aankooporderformulier is beschikbaar in: ​word.jpg​ en ​

 

HET OPBIEDEN EN DE AANKOOPORDERS MOETEN TRAPSGEWIJS GEBEUREN

 Trapsgewijs  Normaal minimum hoger bod
 Van 0 tot 50 €  2 €
 Van 50 tot 100 €  5 €
 Van 100 tot 200 €  10 €
 Van 200 tot 1.000 €  20 €
 Van 1.000 tot 2.000 €  50 €
 Van 2.000 tot 5.000 €  100 €
 Van 5.000 tot 10.000 €  200 €
 Meer dan 10.000 €       500 €
Content

 

OPHALEN EN BETALEN

Het verschudigde saldo moet binnen de drie werkdagen ,die de verkoopdag volgen, betaald worden. We aanvaarden betalingen in contanten (max. 3.000 €), of met een Bancontactkaart of met kredietkaarten Visa of MasterCard en via overschrijvingen op BE74 3701 2367 6707(GKCCBEBB) De prijs van de toewijzing wordt vermeerderd met 20% voor de kosten​.